Plan pracy dydaktycznej

Grupa młodsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (wrzesień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (październik)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (listopad)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (grudzień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (styczeń 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (luty 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (marzec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (kwiecień 2021)

Grupa średnia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (październik)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (listopad)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (grudzień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (styczeń 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (luty 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (marzec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (kwiecień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (maj 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. średnia (czerwiec 2021)

Grupa starsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (wrzesień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (październik)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (listopad)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (grudzień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (styczeń 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (luty 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (marzec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (kwiecień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (maj 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (czerwiec2021)