Plan pracy dydaktycznej

Program wychowania przedszkolnego 2021/2022

Grupa młodsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (wrzesień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (październik)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (listopad)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (grudzień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (styczeń 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (luty 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (marzec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (kwiecień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (wrzesień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. młodsza (październik 2021)

Grupa średnia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (październik 2021)

Grupa starsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (wrzesień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (październik)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (listopad)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (grudzień)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (styczeń 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (luty 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  gr. starsza (marzec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (kwiecień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (maj 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (czerwiec 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (wrzesień 2021)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze gr. starsza (październik 2021)