Ramowy rozkład dnia

6.30-8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne. Indywidualna praca z dziećmi.
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
8.30-8.50 Śniadanie – zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne, porządkowe po zakończeniu śniadania.
9.00-9.15 Wspólna modlitwa w grupie.
9.15-10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie zajęć dydaktycznych programowych.
10.30-10.45 Drugie śniadanie. Zabiegi higieniczne
10.45-11.45 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy dowolne.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci
12.00-12.30 Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się podczas posiłku.
12.30-13.45

Leżakowanie – grupa maluchów

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.  Zabawy dydaktyczne, zespołowe – gr. starszaków

13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 -14.20 Podwieczorek. Czynności higieniczne i porządkowe po skończonym posiłku
14.20-17.00 Rozchodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci. Zabawy organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane samorzutnie. Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Obserwacja pedagogiczna. Praca indywidualna z dziećmi.

 

 

 Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia.