Plan pracy dydaktycznej 2023/24

„WARTOŚCI W ŻYCIU RODZINY”

„Nauczanie wartości to
najważniejsza rzecz
jaką możemy zrobić dla
szczęścia dziecka”
Linda i Richard Eyre

 

 

 

W roku szkolnym 2023/2024 nasze Przedszkole będzie realizować plan pracy pod hasłem „Wartości w życiu rodziny”. Tematyka działań oparta jest ściśle na kierunku wyznaczonym przez politykę oświatową.
Wartości to ważny temat i zawsze aktualny, dlatego poprzez realizację planu pracy naszej placówki chcemy pielęgnować i rozwijać wartości takie jak:

 • życzliwość,
 • przyjaźń,
 • miłość,
 • szacunek,
 • nadzieja,
 • hojność,
 • honor,
 • cierpliwość.

Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. Naszymi działaniami chcemy wpłynąć, aby dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Pragniemy, aby były samodzielne. Zależy nam, by dzieci potrafiły budować trwałe relacje i wnosiły twórczy wkład w życie społeczne.

Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na:

 • rolę rodziców jako wychowawców,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • scalenie więzi,
 • dokonywanie wyborów,
 • współdziałanie w grupie,
 • promowanie wartości katolickich w środowisku lokalnym.

Opinia programu wychowania przedszkolnego  – starszaki

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 
Grupa młodsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  październik

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  listopad

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  grudzień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  styczeń

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  marzec

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  maj

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  czerwiec

 

Grupa średnia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  listopad

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  grudzień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  styczeń

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  marzec

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  maj

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  czerwiec

 
Grupa starsza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  październik

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  listopad

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  grudzień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  styczeń

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  marzec

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  maj

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  czerwiec


Archiwum rok szkolny 2021/2022

Archiwum rok szkolny 2022/2023