Kierownictwo i Opiekunowie

Kadra pedagogiczna:

 • mgr Barbara Cebula
 • mgr Grażyna Hat
 • mgr Anna Orłowska
 • mgr Sylwia Pawlik
 • lic Katarzyna Miechurska
 • mgr Barbara Mądry
 • mgr Katarzyna Zaziąbło (urlop wychowawczy)
 
Pomoc nauczyciela:
 • Maria Poręba
 • Joanna Dumana
 • Małgorzata Zajadlak
 
Dyrektor Przedszkola i właściciel:
 • mgr Katarzyna Jodłowska
 
Zajęcia dodatkowe:

 • j.angielski mgr Joanna Hasior
 • rytmika mgr Katarzyna Poręba
 • fizjoterapia, terapia SI, gimnastyka korekcyjna, metody neurofizjologiczne NDT Bobath dla dzieci mgr Patrycja Baniak-Kochańska
 • religia s. Teofila Potoniec Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
 • teatralne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • plastyczne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • taneczne szkoła tańca WirDance Janusz Szczepaniak

Zajęcia rewalidacyjne:

 • oligofrenopedagog mgr Aleksandra Bożek
 • surdopedagog mgr Katarzyna Czarnecka
 • logopeda, neurologopeda mgr Iwona Skałka
 • psycholog, pedagog mgr Aleksandra Bożek