Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia przedszkoli

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz plik – załącznik tutaj