Regulamin placu zabaw

 1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się przedszkole, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
 2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2 do lat 6.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką nauczycieli i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się w szczególności:
  – Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
  – Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
  – Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
  – Zaśmiecania terenu,
  – Niszczenia zieleni,
  – Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
  – Gry w piłkę nożną,
  – Wprowadzania zwierząt.
 7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.