Plan współpracy z Rodzicami

Lp. Opis działań Odpowiedzialny
1

Organizacja zebrań:
Organizacyjno – informacyjne
Podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I i II semestr

Nauczyciele oddziałów

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci.

Nauczyciele oddziałów

3

Systematyczne prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców.

Nauczyciele oddziałów

4

Organizowanie dni otwartych w przedszkolu.

Nauczyciele oddziałów

5

Włączenie rodziców do pomocy podczas organizowania uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.

Nauczyciele oddziałów

6

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.