Trwają zapisy do przedszkola na rok 2025/26 

Rekrutacja do przedszkola – czytaj więcej…


Przedszkole im. św. Ojca Pio jest placówką oświatowo dydaktyczno wychowawczą i pracuje zgodnie z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli. (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r., Dz. U. z dnia 15.01.2009). Przedszkole decyzją Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża zgodnie z kan. 803 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zostało zatwierdzone wg statutu i uznane jako Przedszkole Katolickie.

 

Przyznane miano Katolickiego Przedszkola zobowiązuje placówkę do należytej troski aby nauczanie i wychowanie opierało się na zasadach chrześcijańskiej doktryny i prawie kościelnym.

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, stwarza właściwy klimat dla rozwoju religijnego i społecznego dzieci, troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich wychowanków, promuje działania twórcze i rozwija pasje.

Prowadzone są zajęcia wwr i rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem i udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i rodziców.

Nieustannie modernizujemy i wzbogacamy bazę przedszkolną o wyposażenie niezbędne do realizacji wizji.

Proponujemy częste spacery i wycieczki krajoznawcze, codzienne korzystanie z zielonego placu zabaw.

Dobieramy i wykorzystujemy w procesie kształcenia nowoczesne metody aktywizujące i pomoce dydaktyczne.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapewniamy każdemu dziecku bezpieczeństwo i opiekę oraz higieniczne warunki pobytu. W przedszkolu panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i kultury bycia.

Planujemy takie sytuacje edukacyjne, które umożliwiają dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, doświadczeń, zgodnie z ich indywidulanymi potrzebami i możliwościami zapewniając im wszechstronny rozwój osobowości.

 

Poznajemy swoją Ojczyznę, kultywujemy naszą tradycję i kulturę regionalną.

Kształtujemy postawę patriotyczną.

Przestrzegamy Praw Dziecka.

Partnerzy