Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych mających na celu zapewnienie  ich jak najlepszego rozwoju.

Prowadzimy między innymi:

  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia z katechezy
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej
  • zajęcia z rytmiki

Zajęcia logopedyczne mają na celu przede wszystkim rozwinąć mowę i myślenie dzieci. Podczas zajęć zostaje usprawniony układ oddechowy, ćwiczony jest aparat artykulacyjny, dykcja i słuch fonetyczny.

Zajęcia z języka angielskiego pozwalają przedszkolakom na poznawanie oprócz samego języka inne kultury a także wzbogacają ogólną wiedzę o Świecie.

Więcej informacji o zajęciach dodatkowych znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach.

Prowadzenie zajęć:

mgr Eliza Motyka – j. angielski

Zajęcia odbywają się:

poniedziałek: godz. 12:15, środa: godz. 9:00

Język angielski w przedszkolu to nie tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa.

Umysł dziecka jest w tym okresie bardzo plastyczny, chłonny, dlatego jest to najlepszy czas na rozpoczęcie przygody z językiem obcym. 

W naszym przedszkolu dzieci poznają język angielski poprzez szereg rozmaitych technik i metod. Dominującą metodą, jest metoda TPR (Total Physical Response) bazująca na sposobie, w jakim dzieci poznają język ojczysty. Elementy edukacji muzycznej, plastycznej oraz informatycznej są urozmaiceniem zajęć i pozwalają dziecku na wszechstronny rozwój.

 Spotkania przedszkolaków z przedstawicielami różnych kultur (min. Chin, Indii, Brazylii) kształtują w nich postawę tolerancji i otwarcia na inni.

Ponadto dzięki wprowadzonej przez nas innowacji pedagogicznej, dziecko ma możliwość poznawania własnego regionu, jako części Europy. Sympatyczna pacynka, Anglik – Ted motywuje do odkrywania piękna Małej Ojczyzny. Dzieci współtworzą jego dziennik, w którym opisuje swoje „podróże” po Sądecczyźnie.