Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30-8.15 Zabawy ruchowe i integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodnez zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.30-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00-10.30 Drugie śniadanie poprzedzone czynnościami higienicznymi.
10.30-12.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, j. angielski, rytmika, zajęcia plastyczne.
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.
12.30-13.00 Obiad.
13.00-14.00 Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek), słuchanie muzyki relaksacyjnej.
14.00-14.20 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi.
14.20-16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, według zainteresowań dzieci.

 

 

 Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia.