Kierownictwo i Opiekunowie

Kadra pedagogiczna:

 • mgr Alicja Zielińska
 • mgr Katarzyna Zaziąbło
 • mgr Barbara Cebula
 • mgr Grażyna Hat
 
Pomoc nauczyciela:
 • Alicja Krzyżkowiak
 • Maria Poręba
 
Dyrektor Przedszkola i właściciel:
 • mgr Katarzyna Jodłowska
 
Zajęcia dodatkowe:

 • j.angielski mgr Katarzyna Leszko
 • rytmika mgr Katarzyna Poręba
 • gimnastyka ogólnorozwojowa mgr Katarzyna Zaziąbło, mgr Alicja Zielińska
 • zajęcia z piłką „Przedszkoliada” mgr Tomasz Goliński
 • religia s. Teofila Potoniec Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
 • teatralne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • plastyczne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • taneczne szkoła tańca WirDance

Zajęcia rewalidacyjne:

 • terapeuta mgr Joanna Minkin
 • oligofrenopedagog mgr Ewelina Marszałek
 • surdopedagog mgr Magdalena Gołaszewska
 • logopeda, neurologopeda mgr Iwona Skałka
 • psycholog, pedagog mgr Aleksandra Kuzak