Kierownictwo i Opiekunowie

Kadra pedagogiczna:

 • mgr Ewelina Olchawa-Nosal
 • mgr Iwona Seweryn
 • mgr Barbara Cebula
 • mgr Grażyna Hat
 
Pomoc nauczyciela:
 • Alicja Krzyżkowiak
 • Maria Poręba
 
Dyrektor Przedszkola i właściciel:
 • mgr Katarzyna Jodłowska
 
Zajęcia dodatkowe:


 • j. angielski mgr Eliza Zaucha – Motyka
 • rytmika mgr Katarzyna Poręba
 • gimnastyka korekcyjna mgr Witold Mikołajczyk
 • psycholog mgr Aleksandra Szmal-Kieblesz
 • logopedia mgr Kinga Zając
 • religia mgr S. Elżbieta Kwaśnik Służebniczka Dębicka
 • teatralne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • plastyczne mgr Grażyna Hat, mgr Barbara Cebula
 • taneczne szkoła tańca WirDance