Zaproszenie do składania ofert

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

  • Informacja o wyborze oferty (plik)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (plik)
  • Informacja z otwarcia ofert (plik)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1253135