Rekrutacja do przedszkola startuje

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 w ramach projektu pn. ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Czas trwania rekrutacji: 30 czerwca 2020 roku – 31 lipca … Czytaj dalej Rekrutacja do przedszkola startuje