OFERTY PRACY – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W ramach projektu ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
planujemy zatrudnienie na następujące stanowiska:

  • NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – wychowawca (2 etaty),
  • NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (2 etaty),
  • POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (2 etaty),
  • OLIGOFRENOPEDAGOG (1 etat),
  • NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (1 etat),
  • PRACOWNIK OBSŁUGI (SPRZĄTANIE/ (WYDAWANIE CATERINGU) (1 etat)

Miejsce pracy –  Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio w Nowym Sączu, ul. Zakładników 8. Opis warunków zatrudnienia i szczegółowe wymagania na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w załącznikach.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji – kontakt telefoniczny 665 057 760

Termin składania dokumentów 8 września 2020r.

Zapraszamy do współpracy.

 

Załączniki:
Nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca  (załączony plik)

Nauczyciel wychowania przedszkolnego (załączony plik)

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego (załączony plik)

Oligofrenopedagog (załączony plik)

Nauczyciel wspomagający  (załączony plik)

Pracownik obsługi (sprzątanie/ (wydawanie cateringu) (załączony plik)