Konkurs PIOSENKA PATRIOTYCZNA

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI I   PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 „Razem dla Niepodległej” 

 • Zgłoszenia: do 12 kwietnia 2019 r. /piątek/
 • Organizator: Katolickie Niepubliczne Przedszkolu im. Ojca Pio w Nowym Sączu
 1. CELE:
 • Popularyzacja wśród dzieci twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci przez uczestnictwo w konkursie.
 • Upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej kultury narodowej.
 • Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
 • Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
 • .Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.
 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
 • Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2019r. w Katolickim Niepublicznym Przedszkolu im. Ojca Pio w Nowym Sączu

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z naszego
 • Każdy z wykonawców przygotowuje utwór w języku polskim o treści patriotycznej.
 • Wykonawca może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub może też korzystać z własnych podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD lub dostarczone na pendrive.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zgłoszenia chętnych dzieci do dnia 12 kwietnia 2019 u nauczycielek poszczególnych grup.
 1. KRYTERIA OCENY:
 • Dobór repertuaru
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • Interpretacja piosenki, dykcja oraz znajomość tekstu
 • Innowacje artystyczne
 • Poziom trudności wykonywanego utworu.
 • Ogólny wyraz artystyczny. 
 1. NAGRODY:
 • Nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

 • Organizator zapewni nagłośnienie oraz odtwarzacz audio CD.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych oraz wizerunku wykonawców.