Informacja – procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

 Szanowni Rodzice!

Przedszkole będzie otwarte od 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

Prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną  procedurą bezpieczeństwa naszego przedszkola .

1. Do przedszkola mogą przyjść w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice obydwoje pracują. Równocześnie prosimy o wcześniejsze poinformowanie Dyrektora przedszkola o przyjściu dziecka do placówki.

2. Dzieci powyżej 4 roku życia są przyprowadzane i odbierane z przedszkola  w maseczkach, które rodzic zdejmuje dziecku i zabiera ze sobą. (maseczka nie zostaje na terenie przedszkola!)  

3.Na terenie przedszkola dzieci nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa; zarówno nauczyciele. jak i dzieci.

4. Dziecko po wejściu do przedszkola poddane jest pomiarowi temperatury zgodnie z wytycznymi GIS

5. Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola i przekazuje je w wyznaczonym miejscu (wiatrołap) pracownikowi przedszkola (rodzic nie wchodzi na szatnię!)

6. Rodzice nie wchodzą na salę.

7. Do Przedszkola przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci.  Nie przyprowadzamy dzieci, które kaszlą, mają katar itp.( zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka). Do przedszkola nie przyprowadzamy dzieci, których bliscy poddani są kwarantannie.

8. Dzieci korzystają z placu zabaw po codziennej, przeprowadzonej dezynfekcji.

9. Nie ma organizowanych wyjść poza teren przedszkola.

10. Dzieci nie przynoszą swoich zabawek do przedszkola..

 

Bardzo prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. Będziemy systematycznie zamieszczać na niej dla Państwa bieżące  informacje.