Informacja

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” Continue reading

Informacja – procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

 Szanowni Rodzice!

Przedszkole będzie otwarte od 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

Prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną  procedurą bezpieczeństwa naszego przedszkola .

1. Do przedszkola mogą przyjść w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice obydwoje pracują. Równocześnie prosimy o wcześniejsze poinformowanie Dyrektora przedszkola o przyjściu dziecka Continue reading

Stosowanie środków do dezynfekcji rąk przez dzieci – stanowisko GIS

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami, które dotyczyły stosowania płynów do dezynfekcji rąk przez dzieci, przekazuję oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.

GIS nie zaleca stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 6. roku życia. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, Continue reading

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady Continue reading

Obniżenie czesnego

     Nowy Sącz 31.03.2020r.

Informacja

DRODZY RODZICE,

Przedszkole Ojca Pio, to  wielka rodzina, starając się zrozumieć  trudną  syt. finansową  i solidaryzując się  z Waszymi rodzinami z uwagi na utratę dochodu  przez  pandemię koronawirusa  Continue reading