OFERTY PRACY – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W ramach projektu ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
planujemy zatrudnienie na następujące stanowiska:

Zaproszenie do składania ofert

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. ,,Świadczenie usługi cateringowej na rzecz Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio w Nowym Sączu, ul. Zakładników 8” w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Continue reading

Zaproszenie do składania ofert

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Continue reading

Rekrutacja do przedszkola startuje

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

w ramach projektu pn. ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu”

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – Continue reading